zgniyluch

zgniyluch – leniuch; leń (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zgniyluch
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zgniylucha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zgniyluchowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zgniylucha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zgniyluchym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zgniyluchu
Wołacz l. poj. Ty…zgniyluchu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zgniyluchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zgniyluchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zgniyluchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zgiyluchōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zgniyluchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zgniyluchach
Wołacz l. mn. Wy…zgniyluchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tego zgniylucha mi sam niy przikludzej do roboty, bo jo sie niy chca wiyncyj nerwować.

PL: Tego lenia nie przyprowadzaj mi tutaj do pracy, bo ja nie chcę się węcej denerwować.

 

SI: Te dziecka to sōm same zgniyluchy, niy chcōm sie chycić żodnej roboty.

PL: Te dzieci, to są same leniuchy, nie chcą się zabrać do żadnej pracy.

 

SI: Ty zgniyluchu, chyć sie roboty, a niy pytej sie ô fajrant.

PL: Ty leniu, weź się do pracy, a nie pytaj się o jej koniec.

 

 

Podej dalij…