żgnyć

żgnyć (sie) – ukłuć, dźgnąć (pol.)

bezokolicznikżgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żgliście; żeście żgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żgła żech; żgłach; żech żgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żgła żeś; żgłaś; żeś żgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żgły my; my żgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żgłyście; żeście żgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żgło żech; żech żgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żgło żeś; żeś żgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżgnyty
rzeczownik odczasown.żgnyci
Rybnik

 

SI: Tam po tych muzykach roztomańte bandy chodzōm, jeszcze cie tam kery nożym żgnie.

PL: Tam po tych zabawach rozmaite nandy chdzą, jeszcze cię tam ktoś dźgnie nożem.

 

SI: Dej pozōr, aż tym patykym mu do ôka niy żgniesz.

PL: Uważaj, żeby mu tym kijem nie dźgnąć do oka.

 

SI: Coś mie w palec żgło, a to drzizga mi wlazła.

PL: Coś mnie w palec ukłuło, a to drzazga mi weszła.

 

 

 

 

Podej dalij…