zgrymnieć

zgrymnieć – spróchnieć, sparcieć (pol.)

bezokolicznikzgrymnieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgrymnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgrymnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgrymni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgrymniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgrymnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgrymniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgrymnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgrymnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgrymnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgrymnieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgrymnieliście; żeście zgrymnieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgrymnieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgrymniała żech; zgrymniałach; żech zgrymniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgrymniała żeś; zgrymniałaś; żeś zgrymniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgrymniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgrymniały my; my zgrymniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgrymniałyście; żeście zgrymniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrymniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgrymniało żech; żech zgrymniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgrymniało żeś; żeś zgrymniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgrymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgrymnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgrymnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgrymnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgrymnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgrymnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgrymnieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgrymniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgrymniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgrymniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgrymniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgrymniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgrymniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgrymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgrymniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgrymniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgrymnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgrymni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgrymnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgrymniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgrymnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgrymnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgrymnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgrymnieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgrymnieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgrymnieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgrymniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgrymniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgrymniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zgrymniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgrymniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrymniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgrymniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgrymniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgrymniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgrymnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgrymnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgrymnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgrymnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgrymnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgrymnieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgrymniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgrymniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgrymniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgrymniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgrymniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgrymniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgrymniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgrymniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgrymniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zgrymniyni
Rybnik

 

SI: Tyn płot je cały zgrymniały, a ôkolniki przewracajōm sie jedyn za drugim.

PL: Ten płot jest cały sparciały, a słupki wywracają się jeden po drugim.

 

SI: Ta drabina trza wrazić do stodoły, bo sam zgrynmni na dworze bez zima.

PL: Tę drabinę trzeba schować do stodoły, ponieważ tutaj na podwórku spróchnieje  zimą.

 

SI: Balki zgrymniały a cały dach na szopie zapod sie do pojstrzodka.

PL: Krokwie spróchniały i dach na szopie zapadł się do środka.

 

Podej dalij…