zgrzadełko

zgrzadełko – lusterko (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zgrzadełko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zgrzadełka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zgrzadełku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zgrzadełko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zgrzadełkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zgrzadełku
Wołacz l. poj. Ty…zgrzadełko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zgrzadełka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zgrzadełkōw; zgrzadełek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zgrzadełkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zgrzadełka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zgrzadełkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zgrzadełkach
Wołacz l. mn. Wy…zgrzadełka
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: także zdrzadełko.

 

Ni mosz tam kaj zgrzadełka we kapsie?

Wjrzij se do zgrzadełka, jaki mosz pysk zmazany.

Te zgrzadełko je za małe, tam nic niy ujrzisz.

 

Podej dalij…