zgrzipieć

zgrzipieć – skrzypieć (pol.)

bezokolicznikzgrzipieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgrzipia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgrzipisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgrzpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgrzipiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgrzipicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgrzipiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgrzipioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgrzipioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgrzipioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgrzipieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgrzipieliście; żeście zgrzipieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgrzipieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgrzipiała żech; zgrzipiałach; żech zgrzipiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgrzipiała żeś; zgrzipiałaś; żeś zgrzipiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgrzipiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgrzipiały my; my zgrzipiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgrzipiałyście; żeście zgrzipiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrzipiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgrzipiało żech; żech zgrzipiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgrzipiało żeś; żeś zgrzipiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgrzipiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgrzipioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgrzipioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgrzipioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgrzipieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgrzipieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgrzipieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgrzipiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgrzipiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgrzipiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgrzipiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgrzipiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgrzipiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgrzipiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgrzipiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgrzipiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgrzip
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgrzipi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgrzipcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgrzipiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgrzipioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgrzipioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgrzipioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgrzipieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgrzipieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgrzipieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgrzipiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgrzipiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgrzipiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgrzipiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgrzipiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrzipiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgrzipiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgrzipiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgrzipiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgrzipioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgrzipioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgrzipioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgrzipieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgrzipieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgrzipieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgrzipiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgrzipiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgrzipiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgrzipiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgrzipiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgrzipiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgrzipiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgrzipiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgrzipiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zgrzirpioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zgrzipioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zgrzipioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zgrzipieli; bydymy zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zgrzipieli; bydziecie zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zgrzipieli; bydōm zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zgrzipiała; byda zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zgrzipiała; bydziesz zgrzipieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zgrzipiała; bydzie zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zgrzipiały; bydymy zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zgrzipiały; bydziecie zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zgrzipialy; bydōm zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zgrzipiało; byda zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zgrzipiało; bydziesz zgrzipieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zgrzipiało; bydzie zgrzipieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zgrzipiyni
Rybnik

 

SI: Ciebie słyszeć jechać z daleka, jak ci tyn zic we kole zgrzipi.

PL: Ciebie słychać jadącego z daleka, jak ci skrzypi to siedzenie od roweru.

 

SI: Ty już lepszy niy śpiywej, bo zgrzipisz, choćby stare dźwiyrze.

PL: Ty już lepiej nie śpiewaj, bo skrzypisz, jak stare drzwi.

 

SI: Dzisiej musi być fest mrōz, bo aże zgrzipi tyn śniyg pod strzewikami.

PL: Dzisiej musi być silny mróz, bo aż skrzypi ten śnieg pod butami.

 

 

Podej dalij…