zgrzoty

zgrzoty – zgrzany, podgrzany, rozgrzany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyzgrzoty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zgrzoty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zgrzoto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zgrzote
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zgrzoci; zgrzote
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zgrzote
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zgrzotego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zgrzotej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zgrzotego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zgrzotych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zgrzotych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zgrzotymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zgrzotej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zgrzotymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zgrzotym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zgrzotym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zgrzotego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zgrzoty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zgrzoto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zgrzote
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zgrzotych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zgrzote
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zgrzotym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zgrzotōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zgrzotym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zgrzotymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zgrzotymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zgrzotym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zgrzotej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zgrzotym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zgrzotych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zgrzotych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zgrzoty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zgrzoto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zgrzote
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zgrzoci; zgrzote
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zgrzote
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Cōż żeś je taki zgrzoty, choćbyś tōna wōnglo ściepoł?

PL: Co jesteś taki zgrzany, jakbyś zrzucił  tonę węgla?

 

SI: Tyn tyj już sam mosz zgrzoty.

PL:: Tę herbatę masz już tutaj zagrzaną.

 

SI: Idź sie kōmpać, bo woda już mosz zgrzoto.

PL: Idź się kąp, bo wodę masz już zagrzaną.

 

 

Podej dalij…