zgrzynyć

zgrzynyć (sie) – zgarnąć (pol.)

bezokolicznikzgrzynyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgrzyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgrzyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgrzynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgrzynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgrzyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgrzynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgrzynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgrzynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgrzynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgrzynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgrzynyliście; żeście zgrzynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgrzynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgrzynyła żech; zgrzynyłach; żech zgrzynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgrzynyła żeś; zgrzynyłaś; żeś zgrzynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgrzynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgrzynyły my; my zgrzynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgrzynyłyście; żeście zgrzynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrzynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgrzynyło żech; żech zgrzynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgrzynyło żeś; żeś zgrzynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgrzynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgrzynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgrzynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgrzynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgrzynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgrzyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgrzynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgrzyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgrzynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgrzynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgrzynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgrzynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgrzynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgrzynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgrzynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgrzynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgrzynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgrzynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgrzynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgrzynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgrzynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgrzynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgrzynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgrzynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgrzynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgrzynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgrzynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgrzynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgrzynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzgrzynyty
rzeczownik odczasown.zgrzynyci
Rybnik

 

SI: Dej sam yno łopata, to zgrzyna tyn piosek, coby sie niy suł po całym placu.

PL: Podaj tylko łopatę, to zgarnę ten piasek, żeby nie walał się po całym podwórku.

 

SI: Wejź, zgrzyń tyn maras na kupka, co niy bydymy po tym deptać.

PL: Weź, zgarnij to błoto na jedno miejsce, żebyśmy nie musieli w nim chodzić.

 

SI: Pōdź, zgrzynymy te kartofle na jedna strōna, coby sam zrobić plac na ćwikel.

PL: Chodź, zgarniemy te ziemniaki na jedną stronę, żeby tutaj zrobić miejsce na buraki.

Podej dalij…