zhrubnyć

zhrubnyć (sie) – zgrubnąć (pol.)

bezokolicznikzhrubnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zhrubna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zhrubniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zhrubnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zhrubnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zhrubniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zhrubnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zhrubnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zhrubnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zhrubnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zhrubli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zhrubliście; żeście zhrubli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zhrubli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zhrubła żech; zhrubłach; żech zhrubła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zhrubła żeś; zhrubłaś; żeś zhrubła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zhrubła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zhrubły my; my zhrubły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zhrubłyście; żeście zhrubły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zhrubły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zhrubło żech; żech zhrubło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zhrubło żeś; żeś zhrubło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zhrubło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zhrubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zhrubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zhrubnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zhrubli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zhrubli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zhrubli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zhrubła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zhrubła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zhrubła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zhrubły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zhrubły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zhrubły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zhrubło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zhrubło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zhrubło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zhrubnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zhrubnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zhrubnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zhrubnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zhrubnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zhrubnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zhrubnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zhrubli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zhrubli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zhrubli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zhrubła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zhrubła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zhrubła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zhrubły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zhrubły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zhrubły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zhrubło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zhrubło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zhrubło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zhrubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zhrubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zhrubnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zhrubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zhrubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zhrubli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zhrubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zhrubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zhrubła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zhrubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zhrubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zhrubły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zhrubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zhrubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zhrubło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzhrubnyty
rzeczownik odczasown.zhrubnyci
Rybnik

 

SI: Jak bych sie mioł przi ciebie kustować, to bych shrubnōł roz dwa.

PL: Gdybym się miał przy tobie stołować, to bym zgrubnął w momencie.

 

SI: Stowej z tego szeslōnga, a chytej sie roboty, bo za chwila tak shrubniesz, że sie niy uniesiesz.

PL: Wstawaj z tej leżanki i bierz się do pracy, bo za chwilę tak zgrubniesz, że się nie uniesiesz.

 

SI: Chłopie, kedy tyś tak shrubnōł?

PL: Człowieku, kiedy ty tak zgrubłeś?

 

 

Podej dalij…