zielōny

zielōny – zielony (pol.)

przymiotnikzielōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zielōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zielōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zielōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zielōni; zielōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zielōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zielōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zielōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zielōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zielōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zielōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zielōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zielōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zielōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zielōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zielōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zielōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zielōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zielōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zielōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zielōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zielōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zielōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zielōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zielōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zielōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zielōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zielōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zielōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zielōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zielōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zielōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zielōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zielōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zielōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zielōni; zielōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zielōne
stop. wyższy przymiotn.. zielyńszy
przysłówek (jak? jako?)zielōno

 

Dej mi sam yno tyn zielōny gornek.

Wejź se dzisiej tyn zielōny cwiter.

Downo żech niy widzioł takigo zielōnego auta.

Te tōmaty mosz jeszcze zielōne.

Podej dalij…