zima

zima – zima (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zima
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zimy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zimie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zima
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zimōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zimie
Wołacz l. poj. Ty…zimo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zimy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zimōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zimōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zimy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zimami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zimach
Wołacz l. mn. Wy…zimy
Przimiotnik (jaki? czyj?)zimowy

 

SI: Jo niy mōm rada zimy, bo trza ôblykać te hrube mantle.

PL: Ja nie lubię zimy, ponieważ trzeba ubierać te grube płaszcze.

 

SI: Niy spōminej mi ani ô zimie.

PL: Nie przypominaj mi nawet o zimie.

 

SI: Mosz już kupiōny wōngel na zima?

PL: Kupiłeś już węgiel na zimę?

 

Podej dalij…