zima

zima – zimno (pol.)

 

Mie już je zima, tōż ida dudōm.

Czamu sam mocie tak zima, niy hajcujecie jeszcze?

Dzisiej tam je zima, tōż ôbycz sie hrubszy.

 

Podej dalij…