zjeś

zjeś (sie) – zjeść (pol.)

bezokolicznikzjeś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zjym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zjysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zjy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zjycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zjedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zjod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zjod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zjod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zjedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zjedliście; żeście zjedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zjedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zjadła żech; zjadłach; żech zjadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zjadła żeś; zjadłaś; żeś zjadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zjadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zjadły my; my zjadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zjadłyście; żeście zjadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zjadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zjadło żech; żech zjadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zjadło żeś; żeś zjadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zjadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zjod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zjod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zjod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zjedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zjedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zjedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zjadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zjadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zjadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zjadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zjadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zjadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zjadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zjadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zjadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zjydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zjy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zjydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zjedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zjod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zjod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zjod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zjedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zjedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zjedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zjadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zjadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zjadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zjadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zjadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zjadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zjadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zjadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zjadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zjod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zjod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zjod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zjedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zjedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zjedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zjadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zjadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zjadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zjadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zjadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zjadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zjadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zjadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zjadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzjedzōny
rzeczownik odczasown.zjedzyni
Rybnik

 

SI: Zjydz jeszcze trocha tego miynsa chocioż.

PL: Zjedz jeszcze chociaż trochę tego mięsa.

 

SI:  Teraz se wezna zupy, a drugi dani zjym za chwila.

PL: Teraz wezmę sobie zupę, a drugie danie zjem za chwilę.

 

SI: Kery mi zjod ta szekulada?

PL: Kto mi zjadł tę czekoladę?

 

 

Podej dalij…