złodziyj

złodziyj – złodziej (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…złodziyj
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…złodzieja
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…złodziejowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…złodzieja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...złodziejym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…złodzieju
Wołacz l. poj. Ty…złodzieju
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…złodzieje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…złodziejōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…złodziejōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…złodziejōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…złodziejami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…złodziejach
Wołacz l. mn. Wy…złodzieje
Przimiotnik (jaki? czyj?)złodziejski

 

SI: Kōmu żeś sam ôstawiōł ta bormaszyna na tym placu, złodziejowi?

PL: Komu zostawiłeś tutaj tę wiertatkę na tym podwórku, złodziejowi?

 

SI: Jo już tego złodzieja niy wpuszcza wiyncyj na plac.

PL: Ja już nie wpuszczę więcej tego złodzieja na podwórko.

 

SI: Złodzieja je ciynżko uwachować.

PL: Złodzieja ciężko jest upilnować.

 

SI: Sam niy ma złodziejōw, tōż niy musisz zamykać auta.

PL: Tutaj nie ma złodziejów, więc nie musisz zamykać samochodu.

 

 

Podej dalij…