zły

zły – zły (pol.); schlecht (gr.); zlý (cze.);

przymiotnikzły
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zły
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zło
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...złe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... źli; złe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...złe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...złego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...złej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...złego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...złych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...złych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...złymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...złej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... złymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... złym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
złym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...złego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zły
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zło
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... złe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
złych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... złe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
złym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...złōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...złym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...złymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...złymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...złym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..złej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...złym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...złych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...złych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zły
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zło
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... złe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...źli; złe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...złe
stop. wyższy przymiotn.. gorszy
przysłówek (jak? jako?)żle

 

Ôn je na mie zły, tōż mi niy pożyczo tej ksiōnżki.

Te muchy sōm taki złe na deszcz.

To mosz zło ta muterka, mo być z drobnym gwintym.

Stroć sie ty zły duchu a niy kuś mie.

 

Podej dalij…