zmarasić

zmarasić (sie) – zbrudzić błotem (pol.)

bezokolicznikzmarasić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmarasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmarasisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmarasi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmaraszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmarasicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmaraszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmarasiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmarasiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmarasiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmarasiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmarasiyliście; żeście zmarasiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmarasiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmarasiyła żech; zmarasiyłach; żech zmarasiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmarasiyła żeś; zmarasiyłaś; żeś zmarasiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmarasiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmarasiyły my; my zmarasiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmarasiyłyście; żeście zmarasiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarasiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmarasiyło żech; żech zmarasiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmarasiyło żeś; żeś zmarasiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmarasiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmarasiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmarasiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmarasiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmarasiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmaroś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmarasi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmaroście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmaraszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmarasiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmarasiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmarasiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmarasiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmarasiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmarasiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmarasiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmarasiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmarasiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmarasiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmarasiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarasiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmarasiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmarasiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmarasiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmarasiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmarasiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmarasiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmarasiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmarasiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmaraszōny
rzeczownik odczasown.zmaraszyni
Rybnik

POL: zbrudzić błotem.

 

SI: Niy zmaroś tych galot, bo jeszcze jutro musisz iś w nich do szkoły.

PL: Nie zbrudź tych spodni, bo jutro musisz iść w nich do szkoły.

 

SI: Kaj sam w tych strzewikach leziesz. Dyć cały tepich zmarasisz.

PL: Gdzie tutaj wchodzisz w tych btach. Przecież cały dywan zabrudzisz.

 

SI: Kery tak zmarasiōł ta delōwka?

PL: Kto tak zbrudził tę podłogę?

 

Podej dalij…