zmarzły

zmarzły – ciepłolubny, lubiący ciepło (pol.)

przymiotnikzmarzły
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zmarzły
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zmarzło
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zmarzłe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zmarzli; zmarzłe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zmarzłe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zmarzłego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zmarzłej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zmarzłego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zmarzłych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zmarzłych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zmarzłymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zmarzłej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zmarzłymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zmarzłym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zmarzłym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zmarzłego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zmarzły
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zmarzło
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zmarzłe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zmarzłych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zmarzłe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zmarzłym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zmarzłōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zmarzłym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zmarzłymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zmarzłymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zmarzłym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zmarzłej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zmarzłym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zmarzłych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zmarzłych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zmarzły
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zmarzło
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zmarzłe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zmarzli; zmarzłe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zmarzłe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Tyn Zeflik je taki zmarzły, że ôn poradzi i bez lato we spodniokach chodzić.

Kej żeś je taki zmarzły, tōż prziblycz se pod spodek drugi cwiter.

Moja staro je zmarzło, tōż musza zarozki hajcować, jak sie yno trocha ôchłōdzi.

 

Podej dalij…