zmarznyć

zmarznyć (sie) – zmarznąć (pol.)

bezokolicznikzmarznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmarzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmarzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmarznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmarznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmarzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmarznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmorz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmorz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmorz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmarzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmarzliście; żeście zmarzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmarzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmarzła żech; zmarzłach; żech zmarzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmarzła żeś; zmarzłaś; żeś zmarzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmarzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmarzły my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmarzłyście; żeście zmarzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmarzło żech; żech zmarzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmarzło żeś; żeś zmarzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmorz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmorz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmorz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmarzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmarzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmarzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmarzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmarznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmarznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmarznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmarznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmorz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmorz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmorz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmarzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmarzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmarzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmarzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmarzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmarzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamarzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmarzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmarzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmarzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmarzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmorz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmarzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmarzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmarzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmarzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmarznyty
rzeczownik odczasown.zmarznyci
Rybnik

POL: zmarznąć, czuć dyskomfort z powodu chłodu.  (cz: zmar-znyć)

 

SI: Wejź se czopka, bo tam je zima i zmarzniesz.   (cz: zmar-zniesz).

PL: Weź sobie czapkę, bo tam jest zimno i zmarzniesz.

 

SI: Jo, mi sie zdo, zmarzna w tym krōtkim rynkowie.    cz: zmar-nyć)

PL: Ja, wydaje mi się, zmarznę w tym krótkim rękawie.

 

SI: Ale żech zmorz na tym dworze, musza sie na chwila ôgrzoć.

PL: Ale zmarzłem na tym podwórku, muszę się ogrzać na chwilę.

 

 

Podej dalij…