zmarznyty

zmarznyty – zziębnięty, odczuwający ziąb (pol.)

przymiotnikzmarznyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zmarznyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zmarznyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zmarznyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zmarznyci; zmarznyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zmarznyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zmarznytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zmarznytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zmarznytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zmarznytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zmarznytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zmarznytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zmarznytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zmarznytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zmarznytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zmarznytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zmarznytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zmarznyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zmarznyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zmarznyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zmarznytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zmarznyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zmarznytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zmarznytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zmarznytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zmarznytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zmarznytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zmarznytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zmarznytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zmarznytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zmarznytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zmarznytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zmarznyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zmarznyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zmarznyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zmarznyci; zmarznyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zmarznyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Jo ida dudōm, bo już żech je cało zmarznyto, a nōg niy czuja.    (cz: zmar-znyto.)

Kaj tyś to bōł, żeś je taki zmarznyty, dyć ty bydziesz chory.    (cz: zmar-znyty)

Dzisij wybrali my sie na sōnki,  a prziszli my tacy zmarznyci, że aże nas w nogi uziōmbało.     (cz: zmar-znyci)

Podej dalij…