zmierzluch

zmierzluch – maruda (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zmierzluch
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zmierzlucha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zmierzluchowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zmierzlucha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zmierzluchym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zmierzluchu
Wołacz l. poj. Ty…zmierzluchu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zmierzluchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zmierzluchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zmierzluchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zmierzluchōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zmierzluchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zmierzluchach
Wołacz l. mn. Wy…zmierzluchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: cz: zmier-zluch.

 

SI: Bydź chwila cicho ty zmierzluchu, za chwila pudymy dudōm.  (cz: zmier-zluchu)

PL: Bądź przez chwilę cicho ty marudo, za chwilę pójdziemy do domu.

 

SI: Jo niy poradza już sam wysiedzieć z tym zmierzluchym, za chwila mu powiym co na rozum.   (cz: zmier-zluchym)

PL: Ja nie potrafie już tutaj wysiedzieć z tym marudą, za chwilę powiem mu coś na rozum.

 

 

Podej dalij…