zemleć

zemleć (sie) – zmielić, potłuc (pol.)

bezokolicznikzemleć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmiela
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmielesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmiele
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmielymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmielecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmielōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmleł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmleł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmleł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmleliście; żeście zmleli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmleła żech; zmlełach; żech zmleła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmleła żeś; zmlełaś; żeś zmleła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmleła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmleły my; my zmleły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmlełyście; żeście zmleły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmleły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmleło żech; żech zmleło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmleło żeś; żeś zmleło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmleło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmleł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmleł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmleł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmleła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmleła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmleła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmleły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmleły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmleły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmleło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmleło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmleło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmiel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmiele
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmielcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmielōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmleł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmleł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmleł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmleła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmleła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmleła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmleły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmleły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmleły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmleło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmleło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmleło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmleł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmleł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmleła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmleła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmleły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmleły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmleło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmleło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmlety
rzeczownik odczasown.zmleci
Rybnik

POL: (1) zmielić; (2) potłuc (potocznie).

 

Dej ci zmiela tyn mak.
Dej pozōr, aż niy zmielesz tych talyrzi.

Kery mi zmiele suche żymły?

 

 

Podej dalij…