zmochać sie

zmochać sie – zmachać się, zziajać się, zmęczyć się (pol.)

bezokolicznikzmochać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmochōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmochosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmocho sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmochōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmochocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmochajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmochoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmochoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmochoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmochali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmochaliście sie; żeście sie zmochali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmochali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmochała żech sie; zmochałach sie; żech sie zmochała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmochała żeś sie; zmochałaś sie; żeś sie zmochała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmochała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmochały my sie; my sie zmochały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmochałyście sie; żeście sie zmochały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmochały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmochało żech sie; żech sie zmochało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmochało żeś sie; żeś sie zmochało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmochało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie zmochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie zmochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie zmochoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie zmochali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie zmochali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie zmochali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie zmochała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie zmochała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie zmochała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie zmochały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie zmochały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie zmochały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie zmochało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie zmochało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie zmochało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmochej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie zmocho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmochejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie zmochajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmochoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmochoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmochoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmochali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmochali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmochali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmochała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmochała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmochała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmochały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmochały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmochały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmochało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmochało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmochało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie zmochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie zmochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie zmochoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie zmochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie zmochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie zmochali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie zmochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie zmochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie zmochała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie zmochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście se zmochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie zmochały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie zmochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie zmochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie zmochało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zmochani sie
Rybnik

 

SI: Tyś sie tak zmochoł po tych schodach, choćbyś piynć tōnōw wōnglo ściepoł.

PL: Ty tak się zmachałeś ppo tych schoidach, jakbyś zrzucił pięc ton węgla.

 

SI: Doczkej, boch sie zmochała na tym kole pod ta gōrka, tōż musza trocha dychnyć.

PL: Zaczekaj, bo sie zmęczyłam na tym rowerze pod tę górkę, więc musze trochę odetchnąć.

 

SI: Jak sie zmochosz, to chwila dychnij, a niy rōb tego na kaca.

PL: Jeżeli się zmęczysz, to chwilę odetchnij, a nie rób tego na wyścigi.

Podej dalij…