zmoknyty

zmoknyty – zmokły, zmoknięty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyzmoknyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zmoknyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zmoknyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zmoknyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zmoknyci; zmoknyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zmoknyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zmoknytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zmoknytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zmoknytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zmoknytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zmoknytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zmoknytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zmoknytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zmoknytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zmoknytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zmoknytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zmoknytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zmoknyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zmoknyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zmoknyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zmoknytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zmoknyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zmoknytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zmoknytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zmoknytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zmoknytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zmoknytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zmoknytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zmoknytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zmoknytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zmoknytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zmoknytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zmoknyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zmoknyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zmoknyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zmoknyci; zmoknyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zmoknyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Cōż ty żeś je tako zmoknyto? Niy wziyna żech se paryzola, bo słōńce świyciyło, jak żech wylazowała z chałupy.

PL: Co ty jesteś taka zmoknięta? Nie zabrałam parasolki, bo świeciło słońce, jak wychodziłam z domu.

 

SI: Wziōn żech zmoknytego Zigusia do auta, bo szoł piechty z roboty.

PL: Wziąłem zmokniętego Zygmunta do samochodu, bo szedł pieszo z  pracy.

 

Podej dalij…