żniwować

żniwować (sie) – żwiwować, zbierać plony (pol.)

bezokolicznikżniwować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żniwuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żniwujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żniwuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żniwujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żniwujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żniwujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żniwowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żniwowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żniwowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żniwowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żniwowaliście; żeście żniwowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żniwowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żniwowała żech; żniwowałach; żech żniwowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żniwowała żeś; żniwowałaś; żeś żniwowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żniwowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żniwowały my; my żniwowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żniwowałyście; żeście żniwowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żniwowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żniwowało żech; żech żniwowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żniwowało żeś; żeś żniwowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żniwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żniwowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żniwowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żniwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żniwowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żniwowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żniwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żniwowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żniwowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żniwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żniwowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żniwowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żniwowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żniwowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żniwuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żniwuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żniwujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żniwujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żniwowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żniwowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żniwowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żniwowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żniwowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żniwowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żniwowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żniwowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żniwowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żniwowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żniwowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żniwowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żniwowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żniwowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żniwowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żniwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żniwowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żniwowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żniwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żniwowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żniwowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żniwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żniwowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żniwowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żniwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żniwowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żniwowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żniwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żniwowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żniwowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żniwowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żniwowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żniwowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żniwowali; bydymy żniwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żniwowali; bydziecie żniwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żniwowali; bydōm żniwować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żniwowała; byda żniwować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żniwowała; bydziesz żniwować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żniwowała; bydzie żniwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żniwowały; bydymy żniwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żniwowały; bydziecie żniwować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żniwowały; bydōm żniwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żniwowało; byda żniwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żniwowało; bydziesz żniwować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żniwowało; bydzie żniwować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżniwowany
rzeczownik odczasown.żniwowani
Rybnik

 

SI: Piyrwej żniwowało sie cołki miesiōnc, a terazki kōmbajn przjedzie za pora godzin bez wszystki pola.

PL: Dawniej żniwowało się przez cały miesiąc, a teraz kombajn przejedzie w ciągu kilku godzin przez wszystkie pola.

 

SI: My żniwujymy dycko pod kōniec lipnia.

PL: My żniwujemy zawsze przy końcu lipca.

 

SI: Jo niy mōm pola, tōż niy mōm co żniwować.

PL: Ja nie posiadam pola, więc nie mam co żniwować.

 

 

Podej dalij…