Zobrze

Zobrze – Zabrze (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Zobrze
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Zobrzo
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Zobrzu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Zobrze
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Zobrzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Zobrzu
Wołacz l. poj. Ty…Zobrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wybiyrōm sie do Zobrzo na szpil Gōrnika.

PL: Wybieram się do Zabrza na mecz Górnika.

 

SI: We Zobrzu je staro gruba Guido, kaj idzie sjechać na dōł a poôglōndać.

PL: W Zabrzu jest stara kopalnia Guido, gdzie można zjechać na dół i pozwiedzać.

 

SI: We Zobrzu majōm lazaret, kaj lyczōm ludzi z cołkigo Ślōnska na serce.

PL: W Zabrzu mają szpital, gdzie leczą ludzi z całego Śląska na serce.

Podej dalij…