zocniejszy

zocniejszy – cenniejszy, bardziej doceniany (pol.)

przymiotnikzocniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zocniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zocniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zocniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zocniejsi; zocniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zocniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zocniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zocniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zocniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zocniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zocniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zocniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zocniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zocniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zocniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zocniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zocniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zocniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zocniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zocniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zocniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zocniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zocniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zocniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zocniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zocniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zocniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zocniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zocniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zocniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zocniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zocniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zocniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zocniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zocniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zocniejsi; zocniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zocniejsze
stop. równy przymiotn.. zocny
przysłówek (jak? jako?)zocniejszy; zocniyj

 

W dōma mo szekulada, ale te szkloki sōm zocniejsze,  bo sōm ôd starzika.

Te graczki sōm zocniejsze, bo w dōma takich niy mōm.

Jak dziecko widzi, że inksze co mo, to to je zocniejsze.

 

 

Podej dalij…