zocny

zocny – ceniony, doceniany, szanowny (pol.)

przymiotnikzocny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zocny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zocno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zocne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zocni; zocne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zocne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zocnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zocnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zocnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zocnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zocnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zocnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zocnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zocnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zocnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zocnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zocnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zocny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zocno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zocne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zocnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zocne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zocnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zocnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zocnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zocnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zocnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zocnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zocnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zocnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zocnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zocnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zocny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zocno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zocne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zocni; zocne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zocne
stop. wyższy przymiotn.. zocniejszy
przysłówek (jak? jako?)zocno

 

SI: Wejź, a schowej mu trocha tych bōmbōnōw, bo dzisiej tego mo za dużo, a za tydziyń zas bydōm zocne.

PL: Weź, schowaj mu trochę tych cukierów, bo dzisiaj tego ma za dużo, a za tydzień będą znowu jak znalazł.

 

SI: Mie niy sōm zocne te pozimki kupne, bo na zegrōdce mōmy swoji.

PL: Dla mnie nie są cenne te truskawki kupione, bo w ogrodzie mamy swoje.

 

SI: Jak sie chce pić, to i zelter ze sokym je zocny.

PL: Kiedy chce się pić, to i woda z soiem jest cenna.

 

SI: Zocny panoczku, cofnijcie sie trocha, bo mi zasłaniocie.

PL: Szanowny panie, proszę się trochę przesunąć, bo mi pan zasłania.

 

Podej dalij…