żol

żol – żal, pretensja (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…żol
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…żolu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żolowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…żol
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...żolym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…żolu
Wołacz l. poj. Ty…żolu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…żole
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…żolōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żolōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…żole
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…żolemi
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…żolach
Wołacz l. mn. Wy…żole
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Starka majōm do dzisiej do cia żol, żeś niy prziszła na te urodziny.

PL: Babcia ma do dzisiaj żal do ciebie, że nie przyszłaś na te urodziny.

 

SI: Te koło było już stare, tōż pozbōł żech sie go bez żolu.

PL: Ten rower był już stary, więc oddałem go bez żalu.

 

SI: Wpuś tego psa do chlywa, a niy trzimej go przi tej budzie, bo mi go je żol.

PL: Wpuść tego psa do obory, a nie trzymaj go przy tej budzie, bo jest mi go żal.

 

Podej dalij…