zolycić

zolycić – zalecać się, chodzić ze sobą (pol.)

bezokolicznikzolycić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zolyca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zolycisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zolyci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zolycymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zolycicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zolycōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zolyciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zolyciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zolyciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zolyciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zolyciyliście; żeście zolyciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zolyciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zolyciyła żech; zolyciyłach; żech zolyciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zolyciyła żeś; zolyciyłaś; żeś zolyciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zolyciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zolyciyły my; my zolyciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zolyciyłyście; żeście zolyciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zolyciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zolyciyło żech; żech zolyciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zolyciyło żeś; żeś zolyciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zolyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zolyciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zolyciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zolyciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zolyciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zolyciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zolyciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zolyciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zolyciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zolyciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zolyciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zolyciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zolyciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zolyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zolyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zolyciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zolyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zolyci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zolyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zolycōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zolyciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zolyciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zolyciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zolyciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zolyciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zolyciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zolyciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zolyciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zolyciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zolyciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zolyciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zolyciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zolyciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zolyciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zolyciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zolyciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zolyciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zolyciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zolyciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zolyciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zolyciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zolyciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zolyciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zolyciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zolyciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zolyciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zolyciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zolyciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zolyciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zolyciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zoyciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zolyciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zolyciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zolyciyli; bydymy zolycić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zolyciyli; bydziecie zolycić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zolyciyli; bydōm zolycić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zolyciyła; byda zolycić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zolyciyła; bydziesz zolycić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zolyciyła; bydzie zolycić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zolyciyły; bydymy zolycić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zolyciyły; bydziecie zolycić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zolyciyły; bydōm zolycić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zolyciyło; byda zolycić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.bydziesz zolyciyło; bydziesz zolycić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zolyciyło; bydzie zolycić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zolycyni
Rybnik

 

Zaś tam zolycōm pod płotym, bezto te psy tak szczekajōm.

My tyż zolyciyli, ale ô dziesiōntej musieli my być w dōma.

Niy ma tyś jeszcze za młodo, coby zolycić ze synkami?

 

Podej dalij…