zōńś

zōńś (sie) – zajść (pol.)

bezokolicznikzōńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zōńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zōńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zōńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zōńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zōńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zōńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaszliście; żeście zaszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaszła żech; zaszłach; żech zaszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaszła żeś; zaszłaś; żeś zaszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaszły my; my zaszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaszłyście; żeście zaszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaszło żech; żech zaszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaszło żeś; żeś zaszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zōńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zōńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zōńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zōńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaszło
cz. przysz. złoż l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzōńdzōny
rzeczownik odczasown.zōńdzyni
Rybnik

 

Dej piniōndze, to ci zōńda do sklepu po tyn towor.

Jo niy zōńda piechty, tōż chca jechać na kole.

Wczora żech se nogi poōdziyroł, mōm plynskyrze, tōż niy zaszoł bych piechty.

Zōńdź mi do sklepu a kup mi pōł fōnta masła.

 

Podej dalij…