zostać

zostać – zostać (pol.)

bezokolicznikzostać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zostana
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zostaniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zostanie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zostanymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zostaniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zostanōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zostoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zostoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zostoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zostali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zostaliście; żeście zostali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zostali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.została żech; zostałach; żech została
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.została żeś; zostałaś; żeś została
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.została
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zostały my; my zostały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zostałyście; żeście zostały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zostały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zostało żech; żech zostało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zostało żeś; żeś zostało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zostało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zostoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zostoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zostoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zostali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zostali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zostali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech została
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś została
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była została
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zostały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zostały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zostały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zostało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zostało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zostało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zostōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zostanie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zostōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zostanōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zostoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zostoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zostoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zostali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zostali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zostali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.została bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
została byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.została by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zostały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zostały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zostały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zostało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zostało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zostało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zostoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zostoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zostoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zostali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zostali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zostali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych została
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś została
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by została
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zostały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zostały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zostały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zostało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zostało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zostało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zostani
Rybnik

POL: użyane zamiennie zostać/ ôstać

 

Niy trza ci jakich tajli do malucha, bo mi ôstały, a auto żech sprzedoł.

Dzisiej zostaniesz w dōma, bo żeś je chory.

Jak mi zostanie prochōw, to posuja tyż tej pszynicy.

 

 

Podej dalij…