zowiść

zowiść – zazdrość (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zowiść
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zowiści
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zowiści
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zowiść
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zowiściōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zowiści
Wołacz l. poj. Ty…zowiścio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zowiści
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zowiściōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zowiściōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zowiści
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zowiściami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zowiściach
Wołacz l. mn. Wy…zowiści
Przimiotnik (jaki? czyj?)zowistny

 

Skōnd sie biere tela zowiści na świecie, że jedyn drugigo poradzi przebōśnożym?

Ôn z tej zowiści przestoł sie z nim kamracić a już pora lot ze sobōm niy godajōm.

 

 

Podej dalij…