zowitka

zowitka – panna z dzieckiem (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zowitka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zowitki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zowitce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zowitka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zowitkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zowitce
Wołacz l. poj. Ty…zowitko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zowitki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zowitek; zowitkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zowitkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zowitki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zowitkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zowitkach
Wołacz l. mn. Wy…zowitki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ôn je rozwodnik, a terazki se wziōn zowitka i żyjōm na kryka.

PL: On jest rozwodnikiem, a teraz wziął sobie pannę z dzieckiem i żyja bez ślubu.

 

SI: Ôna była zowitka, miała te dziecko za panna.

PL: Ona była panną z dzieckiem, miała to dziecko jako panna.

 

 

 

 

Podej dalij…