żuchłać

żuchłać (sie) – przeżuwać (pol.)

bezokolicznikżuchłać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żuchłōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żuchłosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żuchło
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żuchłōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żuchłocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żuchłajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żuchłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żuchłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żuchłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żuchłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żuchłaliście; żeście żuchłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żuchłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żuchłała żech; żuchłałach; żech żuchłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żuchłała żeś; żuchłałaś; żeś żuchłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żuchłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żuchłały my; my żuchłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żuchłałyście; żeście żuchłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żuchłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żuchłało żech; żech żuchłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żuchłało żeś; żeś żuchłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żuchłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żuchłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żuchłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żuchłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żuchłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żuchłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żuchłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żuchłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żuchłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żuchłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żuchłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żuchłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żuchłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żuchłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żuchłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żuchłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żuchłej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żuchło
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żuchłejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żuchłajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żuchłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żuchłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żuchłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żuchłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żuchłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żuchłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żuchłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żuchłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żuchłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żuchłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żuchłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żuchłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żuchłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żuchłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żuchłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żuchłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żuchłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żuchłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żuchłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żuchłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żuchłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żuchłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żuchłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żuchłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żuchłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żuchłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żuchłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żuchłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żuchłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żuchłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żuchłoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żuchłoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żuchłoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żuchłali; bydymy żuchłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żuchłali; bydziecie żuchłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żuchłali; bydōm żuchłać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żuchłała; byda żuchłać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żuchłała; bydziesz żuchłać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żuchłała; bydzie żuchłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żuchłały; bydymy żuchłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żuchłały; bydziecie żuchłać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żuchłały; bydōm żuchłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żuchłało; byda żuchłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żuchłało; bydziesz żuchłać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żuchłało; bydzie żuchłać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżuchłany
rzeczownik odczasown.żuchłani
Rybnik

 

SI: Dej mu kōnsek skrōmki z chlaba a niech żuchło.

PL: Daj mu kawałek skórki z chleba i niech przeżuwa.

 

SI: Wciepnij tym kozōm trocha siana, nich żuchłajōm  a niy beczōm cołki dziyń.

PL: Wrzuć tym kozom trochę siania, żeby przeżuwały a nie meczały przez cały dzień.

 

SI: Cōż ty yno tak żuchłosz? Zaś mosz jako kauguma?

PL: Co ty tylko tak przeżuwasz? Znowu masz jakąś gumę do żucia?

 

 

Podej dalij…