zważać

zważać – zwracać uwagę, zachowywać ostrożność (pol.)

bezokolicznikzważać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zważōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zważosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zważo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zważōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zważocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zważajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwanżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zważoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zważoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zważali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zważaliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zważali
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.zważała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zważała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zważała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zważały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zważałyście; żeście zważały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zważały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zważało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zważało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zważało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zważoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zważoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zważoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zważali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zważali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zważali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zważała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zważała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zważała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zważały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zważały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zważały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zważało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zważało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zważało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zważej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zważo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oszważejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zważajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zważoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zważoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zważoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zważali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zważali byście; byście zważali
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zważali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zważała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zważała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zważała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zważały by my; by my zważały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zważały byście; byście zważały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zważały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zważało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zważało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zważało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zważoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zważoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zważoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zważali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zważali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zważali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zważała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zważała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zważała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zważały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zważały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zważały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zważało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zważało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zważało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zważoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zważoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zważoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. bydymy zważali; bydymy zważać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zważali; bydziecie zważać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zważali; bydōm zważać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zważała; byda zważać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zważała; bydziesz zważać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zważała; bydzie zważać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zważały; bydymy zważać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zważały; bydziecie zważać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zważały; bydōm zważać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zważało; byda zważać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zważało; bydziesz zważać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zważało; bydzie zważać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zważani
Rybnik

 

Chłopie, ale dej pozōr, jak trowa sieczecz, bo ty na nic niy zważosz, a mi przi tymu te kwiotki zesieczesz.

Dyć, zważej tyż trocha na ta moja robota, bo jo praje była delōwki powyciyrała, a ty mi sam we strzewikach łazisz.

Ôn na nic niy zważo, yno tak, jak sie seblecze, to wszystko pociepie bele kaj, a potym tego szuko.

 

Podej dalij…