zwołować

zwołować (sie) – zwoływać (pol.)

bezokolicznikzwołować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zwołuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zwołujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zwołuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zwołujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zwołujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zwołujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zwołowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zwołowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zwołowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zwołowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zwołowaliście; żeście zwołowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zwołowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zwołowała żech; zwołowałach; żech zwołowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zwołowała żeś; zwołowałaś; żeś zwołowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zwołowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zwołowały my; my zwołowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zwołowałyście; żeście zwołowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zwołowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zwołowało żech; żech zwołowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zwołowało żeś; żeś zwołowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zwołowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zwołowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zwołowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zwołowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zwołowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zwołowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zwołowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zwołowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zwołowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zwołowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zwołuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zwołuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zwołujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zwołujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zwołowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zwołowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zwołowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zwołowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwołowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwołowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zwołowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zwołowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zwołowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zwołowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zwołowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zwołowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zwołowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zwołowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zwołowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zwołowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zwołowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zwołowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zwołowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zwołowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zwołowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zwołowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zwołowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zwołowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zwołowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zwołowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zwołowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zwołowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zwołowali; bydymy zwołować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zwołowali; bydziecie zwołować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zwołowali; bydōm zwołować
cz. rzysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zwołowała; byda zwołować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zwołowała; bydziesz zwołować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zwołowała; bydzie zwołować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zwołowały; bydymy zwołować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zwołowały; bydziecie zwołować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zwołowały; bydōm zwołować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zwołowało; byda zwołować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zwołowało; bydziesz zwołować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zwołowało; bydzie zwołować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzwołowany
rzeczownik odczasown.zwołowani
Rybnik

 

Jak sie tak bydymy pōł dnia zwołować, to sie dzisiej tej roboty niy chycymy.

Zaś syryna wyje, bo sie fojermany do akcyje zwołujōm.

Podej dalij…