zymdleć

zymdleć – zemdleć (pol.)

bezokolicznikzymdleć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zymdla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zymdlisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zymdli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zymdlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zymdlicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zymdlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zymdloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zymdloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zymdloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zymdleli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zymdleliście; żeście zymdleli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zymdleli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zymdlała żech; zymdlałach; żech zymdlała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zymdlała żeś; zymdlałaś; żeś zymdlała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zymdlała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zymdlały my; my zymdlały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zymdlałyście; żeście zymdlały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zymdlały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zymdlało żech; żech zymdlało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zymdlało żeś; żeś zymdlało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zymdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zymdloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zymdloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zymdloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zymdleli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zymdleli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zymdleli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zymdlała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zymdlała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zymdlała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zymdlały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zymdlały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zymdlały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zymdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zymdlało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zymdlało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zymdlej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zymdli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zymdlejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zymdlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zymdloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zymdloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zymdloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zymdleli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zymdleli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zymdleli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zymdlała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zymdlała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zymdlała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zymdlały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zymdlały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zymdlały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zymdlało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zymdlało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zymdlało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zymdloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zymdloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zymdloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zymdleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zymdleli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zymdleli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zymdlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zymdlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zymdlała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zymdlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zymdlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zymdlały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zymdlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zymdlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zymdlało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzymdlōny
rzeczownik odczasown.zymdlyni
Rybnik

 

Musza wylyź na dwōr, bo sam je tak duszno, że za chwila zymdla.

Dzisio jakiś chłop zymdloł we autobusie.

Tyś je jakiś blady, co mi sam niy zymdlisz za chwila.

 

Podej dalij…