żymlok

żymlok – bułczanka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…żymlok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…żymloka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żymlokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…żymlok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...żymlokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…żymloku
Wołacz l. poj. Ty…żymloku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…żymloki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…żymlokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żymlokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…żymloki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…żymlokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…żymlokach
Wołacz l. mn. Wy…żymloki
Przimiotnik (jaki? czyj?)żymlokowy

 

SI:  Jo niy moga jeś żymlokōw, bo sōm dlō mie za tłōste.

PL: Ja nie mogę jeść bułczanek, ponieważ są zbyt tłuste dla mnie.

 

SI: Mama Wōm sam posłali żymloki do skosztowanio po zbijaniu.

PL: Mama Pani/Panu postała tutaj bułczanki do poczęstowania ze świniobicia.

 

SI: Tam mosz we lodōwce żymloki na wieczorzo.

PL: Tam masz w lodówce bułczanki na kolację.

Podej dalij…