żympolić

żympolić (sie) – brzdękać, grać niezdarnie (pol.)

bezokolicznikżympolić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żympola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żympolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żympoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żympolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żympolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żympolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żympolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żympolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żympolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żympolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żympolyliście; żeście żympolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żympolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żympolyła żech; żympolyłach; żech żympolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żympolyła żeś; żympolyłaś; żeś żympolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żympolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żympolyły my; my żympolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żympolyłyście; żeście żympolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żympolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żympolyło żech; żech żympolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żympolyło żeś; żeś żympolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żympolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żympolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żympolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żympolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żympolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żympolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żympolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żympolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żympolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żympolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żympolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żympolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żympolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żympolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żympolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żympolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żympol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żympoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żympolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żympolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żympolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żympolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żympolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żympolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żympolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żympolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żympolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żympolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żympolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żympolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żympolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żympolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żympolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żympolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żympolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żympolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żympolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żympolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żympolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żympolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żympolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żympolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żympolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żympolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żympolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żympolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żympolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żympolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żympolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żympolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żympolōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żympolōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żympolōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żympolyli; bydymy żympolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żympolyli; bydziecie żympolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żympolyli; bydōm żympolić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żympolyła; byda żympolić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żympolyła; bydziesz żympolić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żympolyła; bydzie żympolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żympolyły; bydymy żympolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żympolyły; bydziecie żympolić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żympolyly; bydōm żympolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żympolyło; byda żympolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żympolyło; bydziesz żympolić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żympolyło; bydzie żympolić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżympolōny
rzeczownik odczasown.żympolyni
Rybnik

 

SI: Dyć dej mu pokōj, niech żympoli, bo kedyś sie musi nauczyć grać.

PL: Daj mu spokój, niech brzdęka, bo przecież kiedyś musi się nauczyć grać.

 

SI: Skōńcz już żympolić, bo mie łep boli.

PL: Skończ już fałszować, bo mnie głowa boli.

 

SI: Jo niy grōm, jo se yno tak żympola dlo sia.

PL: Ja nie gram, ja sobie tylko tak brzdękam dla siebie.

Podej dalij…