żynić

żynić (sie) – żenić (pol.)

bezokolicznikżynić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żynia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żynisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żyni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żyniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żynicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żyniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żyniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żyniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żyniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żyniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żyniyliście; żeście żyniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żyniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żyniyła żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żyniyła żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żyniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żyniyły my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żyniyłyście; żeście żyniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żyniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żyniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żyniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żyniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żyniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żyniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żyniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żyni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żyniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żyniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żyniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żyniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żyniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żyniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żyniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żyniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żyniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żyniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. żyniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żyniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żyniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żyniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żyniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żyniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żyniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żyniōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żyniōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żyniōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żyniyli; bydymy żynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żyniyli; bydziecie żynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żyniyli; bydōm żynić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żyniyła; byda życić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żyniyła; bydziesz żynić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żyniyła; bydzie życić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żyniyły; bydymy żynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żyniyły; bydziecie żynić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zyniyły; bydōm żynić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżyniōny
rzeczownik odczasown.żyniyni
Rybnik

 

SI: Jo ci moga zrobić weseli, ale żynić cie niy byda.

PL: Ja mogę ci wyprawić wesele, ale żenić cię nie będę.

 

SI: My sie żyniymy ôba z bratym w jedyn dziyń, ale baba mo kożdy swoja.

PL: My żenimy się z bratem obaj w jednym dniu, ale żonę ma każdy swoją.

 

SI: Jo sie latoś żynia, tōż musza szporować.

PL: Ja się tego roku żenię, więc musze oszczędzać.

 

Podej dalij…