ankrować

ankrować – kotwić (pol.); ankrovat, kotvit (cze.)   POL: kotwić spękane ściany   SI: Ledwa nōm ta chałupa  byli poankrowali, a już zaś popynkała. PL: Ledwie nam ten dom pokotwili, a już znowu spękał.   SI: Chałupa mōmy ankrowano, tōż niy pynko, yno cało sie krziwi. PL: Dom mamy kotwiony, więc nie pęka, tylko cały […]

Podej dalij…

ankrowany

ankrowany – kotwiony (pol.) POL: budynek skręcany za pomocą kotew, w  calu zabezpieczenia przed szkodami gōrniczymi.   SI: Chałupa mōmy ankrowano, tōż jakoś stoji, yno krziwo, ale chlywy pukajōm z kożdej strōny. PL: Dom mamy kotwiony, więc jakoś stoi, tylko krzywo, ale obora pęka z każdej strony.   SI: Sam kożdo chałupa je ankrowno, bo […]

Podej dalij…

asić sie

asić sie – pysznić się, przechwalać się, wywyższać się (pol.)   Cōż sie tak asisz tym kołym. Jo tyż dostol koło na Kōmōnijo. Ôna sie dycko asi, jak dostanie jaki nowy klajd ôd potki, abo ciotki. To ni ma piyknie, sie tak asić.  

Podej dalij…

badać

badać (sie) – badać (pol.); zkoumat (cze.)   POL: sprawdzać, przeprowadzać badanie.   SI: Jakoś kepsko sie czuja ôd jakigoś czasu, tōż byda musioł iś do dochtora dać sie pobadać. PL: Jakoś źle się czuję od pewnego czasu. więc będę musiał pójść do lekarza dać się zbadać.   SI: Jo znōm takigo dochtora, co badoł […]

Podej dalij…

badany

badany – badany (pol.) SI: Jak my szli ku wojsku, to my byli wszyscy badani. PL: Kiedy szliśmy do wojska, to byliśmy wszyscy badani.   SI: Krew żech mioł badano dwa lata tymu. PL: Krew miałem badaną przed dwoma laty.

Podej dalij…

bagrować

bagrować – kopać, czerpać (pol.); bagrovat (cze.)   POL: kopać, czerpać ziemię koparką.   SI: Cołki dziyń sam dzisio bagrujōm mi pod ôknym ziymia. Śōmsiod kopie grōnta pod nowo chałupa. PL: Przez cały dzień kopią mi tutaj dzisiaj ziemię pod oknem. Sąsiad kopie fundamenty pod nowy dom.

Podej dalij…

bajukać

bajukać – raczkować (pol.)   SI: Tyn mały zaczōn bōł bajukać, ledwa mu było trzi sztwierci roku. PL: Ten mały zaczął raczkować, ledwie mu było dziewięć miesięcy.   SI: Dej pozōr na tego małego, bo ôn już zaczyno bajukać, co kaj ku piecu sie niy dostanie. PL: Uważaj na tego małego, bo on już zaczyna […]

Podej dalij…

bakać

bakać – palić, pykać, pracować (pol.); kouřit (cze.) POL: (1) palić, pykać, ćmić fajkę, papierosy, cygara; (2) ciężko pracować, harować.   Chłopie, dyć ty sie wykōńczysz, jak bydziesz tak po całych dniach bakoł we robocie. Wtedy żech jeszcze bōł bakoł po dwie paczki dziynnie, aże mie dochtōr postraszōł, tōż żech ciepnōł cygarety. Zaś bydziesz bakoł? […]

Podej dalij…

bałamōncić

bałamōncić (sie) – mówić od rzeczy; mylić kogoś (pol.)   POL: (1) mówić od rzeczy, tracić kontakt z rzeczywistością; (2) mylić kogoś, ogłupiać kogoś   SI: Bydź na chwila cicho, aże to porachuja, bo mie bałamōncisz. PL: Bądź przez chwilę cicho, aż to policzę, bo mnie rozpraszasz.   SI: Starzikowi niy idzie ze wszystkim wierzić, […]

Podej dalij…

bankrocić

bankrocić – bankrutować (pol.); bankrotovat (cze.)   Dej pozōr, bo te rajzybiuro bezmala bankroci, tōż możesz zajechać yno z ryczkōm pod łōżko z nimi. Jako to je, że nasze gruby bankrocōm, a wōngel bezmała prziwożōm ze Rusyje?  

Podej dalij…