bawić

bawić (sie) – pilnować, zabawiać (pol.)   POL: pilnować, zabawiać dzieci.   SI; Cera poszła do roboty, tōż jo ji bawia tego małego. PL: Córka poszła do pracy, więc ja jej opiekuję się tym małym.   SI: Była bych dziołsze bawiyła te dziecka, keby mie tak te nogi niy bolały. Niy poradza za nimi lotać. […]

Podej dalij…

beczeć

beczeć – muczeć, płakać (pol.); plakat (cze.) POL: (1) muczeć, meczeć, wydawać dźwięk przez krowę, kozę, owcę; (2) płakać (pejor.). Co ta krowa tak beczy, dyć mo pełny żłōb siana. Wejź, wyżyń te kozy na łōnka, bo niy moga słōchać, jak tam beczōm we chlywie.  

Podej dalij…

berać

berać – opowiadać, pleść (pol.) POL: opowiadać bajki, pleść bzdury.   Co ty zaś tam tym dzieciōm za gupoty berosz? Starzik  nōm dycko byli berali bojki, a my siedzieli z ôtwartymi gymbami a słōchali. Ale tyn Zeflik poradzi berać. Słōnd mu sie to biere?

Podej dalij…

bestwić

bestwić (sie) – rozpieszczać, rozpuszczać (pol.); rozmazlovat (se) (cze.)   Starzik tak rozbestwili te wnuki, ze teraz niy chcōm żodnego słōchać. Z tej Majyjki je tako rozbestwiōno jedynoczka, że terazki z niōm nigdzi niy chcodzōm, bo ich je za nia gańba. Jako se dziecko rozbestwisz, tak potym przi niymu wystojisz.

Podej dalij…

betōngować

betōngować – betonować (pol.); betonovat (cze.)   Na jutro trza naskludzać chłopōw, bo bydymy betōngować pywnice na budowie. Wczora betōngowali my spodek we garażu. Niy mieli my miszmaszyny, tōż my miyszali miszōng ryncznie łopatami. Bōł bych betōngowoł miszmaszynōm, ale niy było tela chłopōw, tōż wziōn żech zamōwiōł kupny betōng.    

Podej dalij…

bić

bić (sie) – bić (pol.); bít (cze.)   Czamu bijesz tego kota. Co ôn ci zrobiōł.? Zeżar miynso ze stoła. Pamiyntej, cobyś go niy biła, bo jak sie dowiym, to ty dostaniesz. Biy bijcie sie!

Podej dalij…

biczować

biczować (sie) – biczować   Co ci tyn biydny kōń zrobiōł, że go tak biczujesz?. Dyć wejź sōm, a ciōngnij ta fōra.

Podej dalij…

biglować

biglować – prasować (pol.); žehlit (cze.); bügeln (ger.); ironing (eng.) POL: prasować żelazkiem   Jo sie biglowanio niy chytōm, bo bych i taszyntuch spolōł. Była bych ci pobiglowała ta koszula, kejby niy brakło sztrōmu. Jutro planuja cołki dziyń biglować. Musza pobiglować serwety na świynta, a koszule starymu.

Podej dalij…

biglowany

biglowany – prasowany (pol.)   SI: Mosz ta koszula biglowano, abo żes jōm tako pognieciōno ôblyk? PL: Masz tę koszulę prasowaną, albo ubrałeś ją taka pomiętą?  

Podej dalij…

biygać sie

biygać sie – ruję mieć (pol.) POL: tu: okres płodny u samic bydła domowego. Trza dać pozōr, aż zaś niy przewachujymy, jak sie ta koza bydzie biygać. Ta ôwieczka sie biygo, tōż musisz iś z niōm ku baranowi dać jōm podekować. Ta krowa sie zaś biygo, a joch myślała, że już je cielno.

Podej dalij…