Achim, Chimek

Achim, Chimek – Joachim (pol.) POL: imię męskie Joachim. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Achim, Chimek), jak również jego inne odmiany.   SI: Ida dzisio do Chimka na mecz, bo jo niy mōm tego programu we telewizorze. PL: Idę dzisiaj do Joachima na mecz, bo nie mam tego programu w telewizorze.   SI: […]

Podej dalij…

Ala, Alka

Ala, Alka – Alicja (pol.); Alice(ger.); Alice (cze.); Alice, Alyce, Alis (eng.) POL: imię żeńskie Alicja. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Ala, Alka), jak również jego inne odmiany.   SI : We sobota były my ze Alōm na muzyce. PL: W sobotę byłyśmy z Alą na zabawie.   SI: Dej Ali tyn paryzol […]

Podej dalij…

Alfrid, Fridek

Alfrid, Fridek – Alfred (pol.) POL: imię męskie Alfred. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Alfrid, Fridek, Ali, Alek ), jak również jego inne odmiany.   SI: Zawołej yno Fridka, coby mi prziszoł pōmōc tyn szrank cofnyć. PL: Zawołaj tylko Fredka, żeby przyszedł mi pomóc tę szafę przesunąć.   SI: Jo znōm Alfrida, bo […]

Podej dalij…

Alojz, Lojzik

Alojz, Lojzik (pol.) POL: imię męskie Alojy. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Alojz, Lojzik, Alojzek), jak również jego inne odmiany.   SI: Wejź Lojzika a idźcie na mszo szkolno. PL: Zabierz Lojzika i idźcie na mszę szkolną.   SI: Kup tam Alojzowi jaki piwo za ta pōmoc. PL: Kup Alojzemu jakieś piwo za […]

Podej dalij…

Ana, Anka, Anusia

Ana, Anka, Anusia – Anna (pol.) POL: imię żeńskie Anna. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Ana, Anka, Anusia), jak również jego inne odmiany.   SI: Na Any żniwa sōm już dycko na fol. PL: Na Anny żniwa są już zawsze w pełni.   SI:  Wczora żech sie trefiyła z ciotkōm Anōm a kozała […]

Podej dalij…

Angela

Angela – Aniela (pol.); Angela (ger.); Anděla (cze.);  Angela (ang.) POL: imię żeńskie Aniela. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Angela), jak również jego inne odmiany.   SI: Ida na chwila na kawa do Angele, jak przida, to byda warzić ôbiod. PL: Idę na chwilę na kawę do Anieli, kiedy wrócę, to będę gotowała obiad.   […]

Podej dalij…

Antek

Antek – Antoni (pol.) POL: imię męskie Antoni. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Antek, Antōn, Tōni, Tōnik, Tōnuś), jak również jego inne odmiany.   SI: Zaleć do Antka, niech ci pożyczo klucz siedminostka, PL: Pobiegnij do Antka, żęby pożyczył ci klucz siedemnastkę.   SI: Znocie wy te wice ô Antku a Francku? PL: […]

Podej dalij…

August

August – Augustyn (pol.) POL: imię męskie Augustyn. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. August), jak również jego inne odmiany.   SI: Zōńdź do ujca Augusta, niech cie ôstrziże, co bydziesz jako wyglōndoł na niedziela. PL: Zajdź do wujka Augusta, niech ci obetnie włosy. żebyś jakoś wyglądał na niedzielę.   SI: Witōm Was Auguście, […]

Podej dalij…

Elżbiyta, Ela, Elka

Elżbiyta, Ela, Elka – Elżbieta (pol.) POL: imię żeńskie Elżbieta. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Elżbiyta, Ela, Elka), jak również jego inne odmiany.   SI: Zaleć se do Ele po te hefty, a prziniyś se ich do przepisanio. PL: Pobiegnij sobie do Eli po te zeszyty i przynieś je sobie do przepisania.   […]

Podej dalij…

Erich

Erich – Eryk (pol.) POL: imię męskie Eryk. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Erich,), jak również jego inne odmiany.   SI: Jutro chycymy sie z Erichym sieczynio tej łōnki, to nōm to pudzie roz dwa. PL: Jutro zabierzemy się z Erykiem do koszenia tej łąki, to pójdzie nam raz dwa.   SI: Nalyj tam […]

Podej dalij…