bez pōł

bez pōł – w połowie, na pół (pol.)   Zwiń mi to sam tak bez pōł. Przerznij mi sam ta deska bez pōł   (cz: przer-znij).    

Podej dalij…

bez połednie

bez połednie – w południe (pol.)   Bez połednie trza szukać ciynia, a niy roboty we polu. Bez połednie połōż tego małego, niech sie chwila prześpi.

Podej dalij…

bez rok

bez rok – przez cały rok (pol.) Bez rok chodziōł żech na prawo jazdy, ale na koniec udało mi sie go dostać. Bez rok chodziōł żech piechty do roboty, aż żech se na kōniec kupiōł koło. Latoś, bez cały rok robia przi budowie, ale na bezrok muszymy sie wybrać kaj na wczasy.  

Podej dalij…

bez tydziyń

bez tydziyń – w ciągu tygodnia, przez cały tydzień (pol.)   Ôtok było sam taki wiatrzisko, co nōm wszystki drōty posruwało, a bez cały tydziyń byli my bez sztrōmu. Mieli my sam malyrza bez cały tydziyń.    

Podej dalij…

bez zima

bez zima – zimą (pol.); v zimě (cze.)   Bez lato rod jeżdża na kole, a bez zima biera narty a loca po polach. Bez zima niy roz uziōmbo nas w nos, abo we uszy.

Podej dalij…

bezmała

bezmała – podobno, prawdopodobnie (pol.)   Ty mosz bezmała hneda urodziny, tōż co byś chciał dostać ôd starzika? Bezmała jutro mo niy być sztrōmu, na maście stoji napisane.

Podej dalij…

beztōż

beztōż – dlatego (pol.); darum, Deswegen (ger.); protože (cze.); because (eng.)     Jo w niedziela niy byłach u nas w kościele, beztōż niy wiym, kedy je za kogo jako mszo. Zapōmnioł żech wziōnś ze sobōm paryzol, beztōż żech zmok. Z ciebie je tako staro klachula, wszystko zarozki wydrzistosz, beztōż nic ci niy powiym.  

Podej dalij…

beztōż że

beztōż że – ponieważ (pol.); protože (cze.) Beztōż że dzisio je niedziela, to idzie se dłōżyj pospać. Beztōż że rozumia po czesku, to moga dziwać sie na czeski filmy. Na dworze sie wartko ćmi, beztōż że je grudziyń.    

Podej dalij…

bioło

bioło – biało (pol.)   Dzisiej z rana zaś sam je bioło, bo nasuło śniega. Sam je terazki aże bioło ôd tych kwiotkōw na strōmach.

Podej dalij…

biydnie

biydnie – biednie (pol.)   Wola zyć biydnie, ale uczciwie. Ôni tam żyjōm biydnie, ale na jodło ich styko.

Podej dalij…