drugi

drugi – drugi; inny; kolejny; przyszły (pol.); zweite (ger.); druhý (cze.); second (eng.)   Na drugi roz idź warciyj do sklepu, to ci niy braknie żymeł. Ôbyndź z drugij strōny a przitrzimej mi sam tyn miech. Wyciepnij tyn krziwy gwōźdź a wejź drugi. Mie sie niy chce wierzić w to, że ta twoja Hildka chodzi już do […]

Podej dalij…

dwa

dwa – dwa (pol.); zwei (ger.); dva (cze.); two (pol.)   Koło mo bezmała przeważnie dwa kōłka. Mecz mo dzie połowy, tōż jeszcze mogōm wygrać. Siednij se sam, bo sam sōm dwa place.    

Podej dalij…

dwadziesty

dwadziesty – dwudziesty (pol.); zwanzigste (ger.); dvacátý (cze.); twentyth (eng.)   Pamiyntosz, że dwadziestego, we strzoda mosz iś do tego sōndu? Latoś już dwadziesty roz bydōm grali ô tyn puchar.    

Podej dalij…

dwadziyścia

dwadziyścia – dwadzieścia (pol.); zwanzig (ger.); dvacet (cze.); twenty (eng.)   Jo już dwadziyścia lot robia na tej grubie, kedy to przeleciało? Sam mosz dwadziyścia złotych, a kup se tam co na tym ôdpuście. Jadymy na grziby autobusym, dwadziyścia ludzi.  

Podej dalij…

dwanoście

dwanoście  – dwanaście (pol.); zwölf (ger.); dvanáct (cze.); twelve (eng.)   Praje je dwanoście w połdnie, tōż zwōniōm na Anioł Pański. W robocie robi nas dwanostu w jednej grupie ze sobōm. Trza naszykować dwanoście stołkōw, bo mo sam przis dwanoście babōw ku szkubaniu.      

Podej dalij…

dwanosty

dwanosty – dwunasty (pol.); zwölfte (ger.); dvanáctý (cze.); twelfth (eng.)   W tym zōmku bezmała straszy ô dwanostej w nocy. Jo żech już sam je, mi sie zdo, dwanosty roz w tym Szczyrku. Dwanostego lipnia bōł żech na Rudzie sie kōmpać, we basynie. Pamiytōm, że bōł to sztwortek

Podej dalij…

dziesiōnty

dziesiōnty – dziesiąty (pol.); zehnte (ger.); desátý (cze.); tenth (eng.)   Ô dziesiōntej trza iś spać, coby rano niy zaspać. Dziesiōntego mōm wypłata, to ci wrōca te piniōndze.    

Podej dalij…

dziesiynć

dziesiynć – dziesięć (pol.); zehn (ger.); deset (cze.); ten (eng.)   Ta dziołszka mo już dziesiynć lot, jak tyn czas wartko leci. Kup mi na torgu dziesiynć jajec, bo niy mōm na smażōnka.  

Podej dalij…

dziewiōnty

dziewiōnty – dziewiąty (pol.); neunte (ger.); devátý (cze.); ninth (eng.) Trza iś, bo ô dziewiōntej nasi grajōm mecz. Już dziewiōnty roz jada na pōnć do Piekor.    

Podej dalij…

dziewiynć

dziewiynć – dziewięć (pol.); neun (ger.); devět (cze.); nine (eng.)   Ta kwuka siedziała na  dziwiynciu jajcach, tōż mōmy dziewiynć małych kurzōntek. Bez lato jeżdża na kole do roboty dziewiynć kilometrōw.

Podej dalij…