adwyntowy

adwyntowy – adwentowy (pol.); adventní (cze.)   Świycōm sie już dwie adwyntowe świyczki, hned bydōm gody. Latoś  żech ani niy naszykowała adwyntowego wińca, tak jakoś wartko tyn czas przelecioł.

Podej dalij…

akuratny

akuratny – dokładny, pedantyczny, staranny (pol.); přesný (cze.) Ta szwoczka je fest akuratno, bezto trza chodzić piynć razy pasować klajd. Stolorz bōł taki akuratny, że musioł sōm wszystkiego doglōndać, a sztiyfty yno mogły sie dziwać, ale same niy mogły sie niczego chytać.

Podej dalij…

aluminiowy

aluminiowy – aluminiowy (pol.); hliníkový (cze.) Sam mosz gorczek aluminiowy, a sie bow. Z niego ci sie glyjta  niy ôdbije. Podej mi sam yno wartko ta aluminiowo kelnia, bo musza zupy nabrać. To je drōt aluminiowy, tōż fest niy przikyncej, bo go urwiesz.

Podej dalij…

amolowy

amolowy – miętowy (pol.); mátový (cze.) Mosz tam jeszcze kaj te bōmbōny amolowe? Pō nich mi sie tak leko dycho. Jo niy chca amolowego bōmbōna, wola szkloka.  

Podej dalij…

ańfachowy

ańfachowy – prosty, zwykły, nieskomplikowany, skromny (pol.); einfach, schlicht, gewöhnlich (ger.); jednoduchý, prostý, obyčejný (cze.) (cze.); simple, plain, ordinary (eng.) Wziōn żech se na budowa ta ańfachowo waserwoga, bo tej nowej mi je szkoda. Bōł żech se kupiōł taki ańfachowe koło a terazki  żałuja, bo sie za pōł roku popsuło.    

Podej dalij…

babski

babski – damski, żeński, kobiecy (pol.) Musza sie wybrać do tego babskigo dochtora. Co to chcesz kupić? Niy widzisz, że to sōm babski galoty? Mie sie lepszy jeździ na babskim kole bez rułki.  

Podej dalij…

bielszy

bielszy – bielszy (pol.) Tyn śniyg latoś padze choćby jakiś bielszy. Te gardiny po praniu sōm zarozki bielsze. Ōbie koszule sōm biołe, ale ta je jednak bielszo.  

Podej dalij…

bioławy

bioławy – białawy, lekko biały (pol.) Ta farba je tako trocha bioławo, ale do biołego ji jeszcze brakuje. Te auto było taki jakiś bioławe.

Podej dalij…

bioły

bioły – biały (pol.);  weiß (ger.); bílý (cze.); white (eng.)   Sam mosz bioło koszula, niy pudziesz na weseli w modrej, jak jaki sowizdrzoł. Na kolynda musi być bioły serwat na stole.  

Podej dalij…

biydniejszy

biydniejszy – biedniejszy (pol.) Tata straciōł robota, tōż świynta a dzieciōnto bydōm latoś biydniejsze. Farorz wybiyro te biydniejsze familije, a zanosi im paczki na świynta.  

Podej dalij…