wylynkać

wylynkać (sie) – wylękać, zlęknąć (pol.)

bezokolicznikwylynkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wylynkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wylynkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wylynko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wylynkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wylynkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wylynkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wylynkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wylynkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wylynkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wylynkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wylynkaliście; żeście wylynkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wylynkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wylynkała żech; wylynkałach; żech wylynkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wylynkała żeś; wylynkałaś; żeś wylynkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wylynkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wylynkały my; my wylynkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wylynkałyście; żeście wylynkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wylynkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wylynkało żech; żech wylynkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wylynkało żeś; żeś wylynkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wylynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wylynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wylynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wylynkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wylynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wylynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wylynkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wylynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wylynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wylynkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wylynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wylynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wylynkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wylynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wylynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wylynkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wylynkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wylynko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wylynkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wylynkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wylynkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wylynkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wylynkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wylynkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wylynkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wylynkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wylynkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wylynkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wylynkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wylynkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wylynkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wylynkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wylynkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wylynkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wylynkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wylynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wylynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wylynkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wylynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wylynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wylynkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wylynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wylynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wylynkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wylynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wylynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wylynkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wylynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wylynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wylynkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywylynkany
rzeczownik odczasown.wylynkani
Rybnik

 

Niy wylynkej sie, jak zejrzisz, jaki sam mōm krōm w tej stodole.

Ale żech sie wylynkała tego kota, co wyskoczōł z tych krzy.

Chyba sie wylynkoł, bo jakoś zblod.

Podej dalij…