brōnotnawy

brōnotnawy – brązowawy, lekko brązowy (pol.)

przymiotnikbrōnotnawy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...brōnotnawy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...brōnotnawo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...brōnotnawe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... brōnotnawi; brōnotnawe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...brōnotnawe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...brōnotnawego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...brōnotnawej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...brōnotnawego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...brōnotnawych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...brōnotnawych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...brōnotnawymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...brōnotnawej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... brōnotnawymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... brōnotnawym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
brōnotnawym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...brōnotnawego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... brōnotnawy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..brōnotnawo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... brōnotnawe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
brōnotnawych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... brōnotnawe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
brōnotnawym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...brōnotnawōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...brōnotnawym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...brōnotnawymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...brōnotnawymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...brōnotnawym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..brōnotnawej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...brōnotnawym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...brōnotnawych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...brōnotnawych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...brōnotnawy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...brōnotnawo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... brōnotnawe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...brōnotnawi; brōnotnawe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...brōnotnawe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)brōnotnawo

 

Posztrajchuj tyn płot na brōnotno, ale taki yno leko  brōnotnawy.

Te rōlady już sôm brōnotnawe, tōż dej pozōr, aż ich niy spolisz.

 

 

Podej dalij…