brōzda

brōzda – bruzda, przedziałek (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brōzda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brōzdy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brōździe
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brōzda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brōzdōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brōździe
Wołacz l. poj. Ty…brōzdo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brōzdy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brōzdōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brōzdōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brōzdy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brōzdami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brōzdach
Wołacz l. mn. Wy…brōzdy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) rowek pozostający po wyoraniu i odłożeniu skiby podczas orki; (2) przedziałek we włosach na głowie.

 

Starzik czosali sie dycko z brōzdōm.

Kartofle trza sadzić do brōzdy, co drugo skiba.

 

Podej dalij…