chłōdniejszy

chłōdniejszy – chłodniejszy (pol.)

przymiotnikchłōdniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...chłōdniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...chłōdniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...chłōdniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... chłōdniejsi; chłōdniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...chłōdniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...chłōdniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...chłōdniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...chłōdniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...chłōdniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...chłōdniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...chłōdniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...chłōdniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... chłōdniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... chłōdniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
chłōdniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...chłōdniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... chłōdniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..chłōdniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... chłōdniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
chłōdniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... chłōdniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
chłōdniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...chłōdniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...chłōdniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...chłōdniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...chłōdniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...chłōdniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..chłōdniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...chłōdniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...chłōdniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...chłōdniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...chłōdniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...chłōdniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... chłōdniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...chłōdniejsi; chłōdniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...chłōdniejsze
stop. równy przymiotn.. chłōdny
przysłówek (jak? jako?)chłōdniejszy; chłōdniyj

 

Wieczory już sōm chłōdniejsze, tōż wejź se cwiter ze sobōm.

Jo wola chłōdniejszo ta woda do kōmpanio.

Tyn tyj już je chłōdniejszy, tōż wejź se go, a jo se wezna tyn ciepły a doczkōm.

Podej dalij…