cingowy

cingowy – ocynkowany (pol.); zinkový (cze.)

przymiotnikcingowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...cingowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...cingowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...cingowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... cingowi; cingowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...cingowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...cingowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...cingowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...cingowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...cingowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...cingowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...cingowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...cingowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... cingowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... cingowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
cingowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...cingowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... cingowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..cingowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... cingowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
cingowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... cingowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
cingowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...cingowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...cingowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...cingowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...cingowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...cingowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..cingowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...cingowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...cingowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...cingowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...cingowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...cingowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... cingowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...cingowi; cingowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...cingowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)cingowo

POL: (cz: c-ingowy)

Woda grzejymy na piecu w keslu, a potym sie kōmpiymy w cingowej wannie.
Mosz sam kaj jaki cingowy kibel?

Podej dalij…